All books: 221

Cover of ДИМИТЪР Е. ШИШМАНОВ – ВДЪХНОВЕН КНИЖОВНИК И АКТИВЕН ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

ДИМИТЪР Е. ШИШМАНОВ – ВДЪХНОВЕН КНИЖОВНИК И АКТИВЕН ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

Година: 2021
Посещения: 4708
Cover of ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОПАЗВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“)

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОПАЗВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“)

Година: 2021
Посещения: 3337
Cover of Езикова и топонимна справочно-информационна енциклопедична карта на Паисиезнанието през ХХI век (Историографски комплекс на постнекласическото знание)

Езикова и топонимна справочно-информационна енциклопедична карта на Паисиезнанието през ХХI век (Историографски комплекс на постнекласическото знание)

Година: 2022
Посещения: 3899
Cover of Електронните здравни записи и електронното здравно досие

Електронните здравни записи и електронното здравно досие

Година: 2022
Посещения: 2343
Cover of ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Година: 2021
Посещения: 3243
Cover of ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП

ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП

Година: 2021
Посещения: 6167
Cover of ЗА ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛИЗЪМ СПОРЕД ТЕОРЕТИЦИТЕ НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ – ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, КАРЛ МАРКС И ПАУЛ ТИЛИХ

ЗА ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛИЗЪМ СПОРЕД ТЕОРЕТИЦИТЕ НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ – ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, КАРЛ МАРКС И ПАУЛ ТИЛИХ

Година: 2021
Посещения: 4739
Cover of За добрите практики и предизвикателствата пред библиотеките по време на пандемията

За добрите практики и предизвикателствата пред библиотеките по време на пандемията

Година: 2022
Посещения: 4536
Cover of ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ХУМАНИЗЪМ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ХУМАНИЗЪМ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

Година: 2022
Посещения: 824
No cover ЗАЩИТЕНИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА БИБЛИОТЕРАПИЯТА В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН И КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ“ – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗАЩИТЕНИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА БИБЛИОТЕРАПИЯТА В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН И КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ“ – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Година: 2023
Посещения: 436
Cover of ЗАЩО ДА РАЗКАЗВАМЕ ПРИКАЗКИ

ЗАЩО ДА РАЗКАЗВАМЕ ПРИКАЗКИ

Година: 2021
Посещения: 3668
Cover of Златният фонд на Националното радио – орган за управление на националното архивно наследство

Златният фонд на Националното радио – орган за управление на националното архивно наследство

Година: 2022
Посещения: 2385
Cover of Значение и роля на политическите мавзолеи в съвремието

Значение и роля на политическите мавзолеи в съвремието

Година: 2022
Посещения: 2174
No cover ИЗ ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ. ИСТОРИИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ БРАЦИГОВО

ИЗ ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ. ИСТОРИИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ БРАЦИГОВО

Година: 2023
Посещения: 539
Cover of Изкуство и наука – синергия в университетска среда в условията на пандемията  от COVID-19

Изкуство и наука – синергия в университетска среда в условията на пандемията от COVID-19

Година: 2022
Посещения: 3765
Cover of Използване на научен анализ за противодействие на тероризма

Използване на научен анализ за противодействие на тероризма

Година: 2022
Посещения: 2202
Cover of ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИАТОРИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИАТОРИ

Година: 2021
Посещения: 4719
No cover ИНИЦИАТИВИ НА IFLA ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ТУРИЗЪМ

ИНИЦИАТИВИ НА IFLA ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ТУРИЗЪМ

Година: 2023
Посещения: 553
Cover of Иновативно мултимедийно учебно помагало по религия: методическа характеристика

Иновативно мултимедийно учебно помагало по религия: методическа характеристика

Година: 2022
Посещения: 2137
Cover of Иновации в морското образование

Иновации в морското образование

Година: 2022
Посещения: 4469