All books: 221

Cover of ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО  В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Година: 2021
Посещения: 5006
No cover ТЕСТВАНЕ ПРИ ТРАДИЦИОННИТЕ И ГЪВКАВИТЕ ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

ТЕСТВАНЕ ПРИ ТРАДИЦИОННИТЕ И ГЪВКАВИТЕ ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Година: 2023
Посещения: 325
Cover of Технология на устойчивата екосистема в туризма

Технология на устойчивата екосистема в туризма

Година: 2022
Посещения: 2143
No cover УНИБИТ КАТО ДУХ И КУЛТУРА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

УНИБИТ КАТО ДУХ И КУЛТУРА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Година: 2023
Посещения: 687
Cover of УНИБИТ –  УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АРГОНАВТИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

УНИБИТ – УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АРГОНАВТИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Посещения: 3005
Cover of Управление на иновационните процеси чрез социалните медии

Управление на иновационните процеси чрез социалните медии

Година: 2022
Посещения: 2217
No cover УПРАВЛЕНИЕТО И ОБМЕНЪТ НА ЗНАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – НОВ ПОДХОД ЗА КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

УПРАВЛЕНИЕТО И ОБМЕНЪТ НА ЗНАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – НОВ ПОДХОД ЗА КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Година: 2023
Посещения: 794
Cover of Управлението на знанията като основа за изграждане на интелектуалния капитал в библиотеката

Управлението на знанията като основа за изграждане на интелектуалния капитал в библиотеката

Година: 2022
Посещения: 5069
Cover of УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА  (КРАТЪК ОБЗОР И БЕЛЕЖКИ)

УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА (КРАТЪК ОБЗОР И БЕЛЕЖКИ)

Година: 2021
Посещения: 3350
Cover of УЧАСТИЕТО НА КИМОН ГЕОРГИЕВ  В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА  ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ – ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА

УЧАСТИЕТО НА КИМОН ГЕОРГИЕВ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ – ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА

Година: 2021
Посещения: 3133
Cover of ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ИНСТРУМЕНТ  ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

Година: 2021
Посещения: 3198
No cover ХРИСТИЯНСКИЯТ МИР – НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ В НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ХРИСТИЯНСКИЯТ МИР – НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ В НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Година: 2023
Посещения: 390
Cover of ЦВЕТАНА СЪБЕВА-РАШЕВА И СЪЗДАВАНЕТО  НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ

ЦВЕТАНА СЪБЕВА-РАШЕВА И СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ

Година: 2021
Посещения: 5053
No cover ЦЕЛЕПОЛАГАНЕТО – ТРУДНАТА ЗАДАЧА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕТО – ТРУДНАТА ЗАДАЧА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Година: 2023
Посещения: 866
Cover of Четенето в ранна детска възраст

Четенето в ранна детска възраст

Година: 2022
Посещения: 4752
No cover ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ФАКТОР И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА (СЕВЕРНА) МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК

ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ФАКТОР И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА (СЕВЕРНА) МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК

Година: 2023
Посещения: 441
Cover of Югославско-албанските отношения и албанският въпрос в периода на студената война – проблем пред сигурността на Балканите

Югославско-албанските отношения и албанският въпрос в периода на студената война – проблем пред сигурността на Балканите

Година: 2022
Посещения: 2272
Cover of „Другите“ читалища

„Другите“ читалища

Година: 2022
Посещения: 1841
Cover of „Идеалният образ“ на будителите: Йорданка Филаретова

„Идеалният образ“ на будителите: Йорданка Филаретова

Година: 2022
Посещения: 1825
Cover of „Тежките“ книги за българските читатели. Резултати от  анкетно проучване

„Тежките“ книги за българските читатели. Резултати от анкетно проучване

Година: 2022
Посещения: 3296