Форми на участие

Присъствено участие:

  • с доклад, изнесен под формата на презентация /до 10 мин./;
  • с постер с размер А3 (21 см ширина на 42 см височина), разпечатан и предварително предоставен на организаторите от участника.
Неприсъствено/виртуално: участие
  • с доклад /сроковете са същите като при присъственото участие/ и изпратен октомври /понеделник/ 2019 г.
  • и презентация, изпратена до 28 октомври /понеделник/ 2019 г. на адрес: buditeli@unibit.bg
 
Работни езици: български и английски.

Тематични направления

I секция. Книжовност и хуманизъм
II секция. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
III секция. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
IV секция. Сигурност – предизвикателства в XXI век
V секция. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти и докторанти 
 
Важни дати и срокове

Краен срок за подаване на резюмета на докладите: 19 юли 2019 г.
Получаване на потвърждение за прието или отхвърлено резюме: 26 юли 2019 г.
Подаване на пълен текст на доклада: 19 август 2019 г.
Получаване на бележки от рецензентите: 20 септември 2019 г.
Подаване на окончателен материал: 30 септември 2019 г.