ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За да участвате в XIX национална научна конференция "Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век" е необходимо да спазите изискванията за техническо оформление на докладите. Докладът Ви подлежи на рецензиране преди публикуване

Сборникът  „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ от 2019 г. се издава единствено на електронен носител.