ПОКАНА


ЗА УЧАСТИЕ В Х
IX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК“

 
 „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е национална научна конференция с международно участие, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.
Целта е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии отправя покана за участие с научен доклад или съобщение в ХIX национална научна конференция с международно участие  „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“.
ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Официално откриване и пленарна сесия – 1 ноември 2021 г.  от 10.30 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, бул. „Васил Левски“ № 88).
  • Заседания по секции – 1 ноември 2021 г.  от 13.00 ч., Университет по библиотекознание и информационни технологии (гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 119).


Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е включен във референтния списък на НАЦИД. Всеки участник има право на един самостоятелен доклад и на един в съавторство. Всеки автор поема ангажимент да рецензира до два доклада от неговата област на компетенции.

1.png
Image