ПОКАНА


ЗА УЧАСТИЕ В Х
VII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК“

 
 „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е национална научна конференция с международно участие, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.
Целта е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии отправя покана за участие с научен доклад или съобщение в ХVII-та национална научна конференция с международно участие  „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“.
Image
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
·       официално откриване и пленарна сесия – 1 ноември 2019 г. от 9.30 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (Адрес: бул. „Васил Левски“ № 88)         
 
·        заседания по секции 13.30 ч. Университет по библиотекознание и информационни технологии (Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 119).
 
Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.
УЧАСТНИЦИ
ФОРМИ НА УЧАСТИЕ
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ
РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ И НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИТЕ И ДОКЛАДИТЕ
ТАКСИ УЧАСТИЯ
1.png
Image