ПОКАНА


ЗА УЧАСТИЕ В Х
VIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК“, ПОСВЕТЕНА НА 70-ГОДИШНИНАТА НА УНИБИТ

 
 „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е национална научна конференция с международно участие, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.
Целта е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии отправя покана за участие с научен доклад или съобщение в ХVIII национална научна конференция с международно участие  „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“.
Image
ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
·       1 ноември 2020 г. официално откриване и пленарна сесия  – от 10.00 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (Адрес: бул. „Васил Левски“ № 88).
 
        
·       2 ноември 2020 г.  заседания по секции 10.00 ч. Университет по библиотекознание и информационни технологии (Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 119).

 Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.
1.png
Image