All books: 221

Cover of ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО  В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4769
No cover ТЕСТВАНЕ ПРИ ТРАДИЦИОННИТЕ И ГЪВКАВИТЕ ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

ТЕСТВАНЕ ПРИ ТРАДИЦИОННИТЕ И ГЪВКАВИТЕ ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 205
Cover of Технология на устойчивата екосистема в туризма

Технология на устойчивата екосистема в туризма

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 2008
No cover УНИБИТ КАТО ДУХ И КУЛТУРА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

УНИБИТ КАТО ДУХ И КУЛТУРА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 432
Cover of УНИБИТ –  УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АРГОНАВТИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

УНИБИТ – УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АРГОНАВТИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2885
Cover of Управление на иновационните процеси чрез социалните медии

Управление на иновационните процеси чрез социалните медии

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2094
No cover УПРАВЛЕНИЕТО И ОБМЕНЪТ НА ЗНАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – НОВ ПОДХОД ЗА КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

УПРАВЛЕНИЕТО И ОБМЕНЪТ НА ЗНАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – НОВ ПОДХОД ЗА КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 525
Cover of Управлението на знанията като основа за изграждане на интелектуалния капитал в библиотеката

Управлението на знанията като основа за изграждане на интелектуалния капитал в библиотеката

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4822
Cover of УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА  (КРАТЪК ОБЗОР И БЕЛЕЖКИ)

УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА (КРАТЪК ОБЗОР И БЕЛЕЖКИ)

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3217
Cover of УЧАСТИЕТО НА КИМОН ГЕОРГИЕВ  В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА  ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ – ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА

УЧАСТИЕТО НА КИМОН ГЕОРГИЕВ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ – ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3003
Cover of ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ИНСТРУМЕНТ  ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 3050
No cover ХРИСТИЯНСКИЯТ МИР – НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ В НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ХРИСТИЯНСКИЯТ МИР – НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ В НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 233
Cover of ЦВЕТАНА СЪБЕВА-РАШЕВА И СЪЗДАВАНЕТО  НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ

ЦВЕТАНА СЪБЕВА-РАШЕВА И СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4808
No cover ЦЕЛЕПОЛАГАНЕТО – ТРУДНАТА ЗАДАЧА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕТО – ТРУДНАТА ЗАДАЧА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 574
Cover of Четенето в ранна детска възраст

Четенето в ранна детска възраст

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4503
No cover ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ФАКТОР И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА (СЕВЕРНА) МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК

ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ФАКТОР И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА (СЕВЕРНА) МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК

Година: 2023
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 266
Cover of Югославско-албанските отношения и албанският въпрос в периода на студената война – проблем пред сигурността на Балканите

Югославско-албанските отношения и албанският въпрос в периода на студената война – проблем пред сигурността на Балканите

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2103
Cover of „Другите“ читалища

„Другите“ читалища

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1726
Cover of „Идеалният образ“ на будителите: Йорданка Филаретова

„Идеалният образ“ на будителите: Йорданка Филаретова

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1721
Cover of „Тежките“ книги за българските читатели. Резултати от  анкетно проучване

„Тежките“ книги за българските читатели. Резултати от анкетно проучване

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3103