All books: 162

Cover of ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СЦЕНАРИЙ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СЦЕНАРИЙ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1782
Cover of ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДИНАМИЧНАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДИНАМИЧНАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3014
Cover of ПРЕСЛАВСКИЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ В УКРАЙНА – СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА

ПРЕСЛАВСКИЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ В УКРАЙНА – СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1726
Cover of Приложение на дейностно ориентирания подход в обучението по чужд език в академичен контекст

Приложение на дейностно ориентирания подход в обучението по чужд език в академичен контекст

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 609
Cover of Приложение на мултимедийни ресурси в комбинация с виртуална реалност при обучението по изобразително изкуство

Приложение на мултимедийни ресурси в комбинация с виртуална реалност при обучението по изобразително изкуство

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 804
Cover of ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА НАУЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА НАУЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3025
Cover of Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип

Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1211
Cover of Рецензия за сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ с материали от ХX национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (2022)

Рецензия за сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ с материали от ХX национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (2022)

Година: 2022
Секция: Рецензии
Посещения: 232
Cover of РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2021
Секция: Рецензии
Посещения: 514
Cover of РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1594
Cover of РОЛЯТА НА ПЛАНИРАНЕТО В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА КАТО ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

РОЛЯТА НА ПЛАНИРАНЕТО В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА КАТО ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3067
Cover of Рьоне Госини – епоха в развитието на комикса

Рьоне Госини – епоха в развитието на комикса

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1459
Cover of СВЕДЕНИЯ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ В БОТЕВГРАД ПО АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ

СВЕДЕНИЯ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ В БОТЕВГРАД ПО АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1742
Cover of Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с терапевтичната функция на четенето

Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с терапевтичната функция на четенето

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1201
Cover of СВЕЩЕНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА ОТ 1877 – 1878 Г. ХРИСТИЯНСКО-СЛАВЯНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

СВЕЩЕНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА ОТ 1877 – 1878 Г. ХРИСТИЯНСКО-СЛАВЯНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1764
Cover of СЕМИОТИКА НА ЗАДКУЛИСИЕТО: ФИНАНСИ, МЕДИИ, ПОЛИТИКА. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА

СЕМИОТИКА НА ЗАДКУЛИСИЕТО: ФИНАНСИ, МЕДИИ, ПОЛИТИКА. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1745
Cover of СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ В ЮЖЕН КАВКАЗ В ТЕХНОЛОГИЧЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ

СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ В ЮЖЕН КАВКАЗ В ТЕХНОЛОГИЧЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3035
Cover of Сигурност на съдебно-информационната система, внедрена в съдебната палата в гр. Стара Загора

Сигурност на съдебно-информационната система, внедрена в съдебната палата в гр. Стара Загора

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 755
Cover of СКИЦИ КЪМ ЕДНА ТЕОРИЯ ЗА КРАЖБАТА КАТО АНТИДАР

СКИЦИ КЪМ ЕДНА ТЕОРИЯ ЗА КРАЖБАТА КАТО АНТИДАР

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3031
Cover of СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3108