All books: 221

No cover НОВИТЕ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

НОВИТЕ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 9
Cover of НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,  ПРЕДСТАВЕНИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ДОКЛАДИ  „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО  И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕДСТАВЕНИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ДОКЛАДИ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2021
Секция: Рецензии
Посещения: 955
Cover of Новият образ на жената в българското кино от социализма

Новият образ на жената в българското кино от социализма

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3986
Cover of Новият, актуален вариант на стандарта БДС ISO 690: 2021 „Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници“

Новият, актуален вариант на стандарта БДС ISO 690: 2021 „Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници“

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3330
No cover НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Година: 2023
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 9
Cover of НЯКОИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО  НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО – ПРАВНИ И ФИНАНСОВИ

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО – ПРАВНИ И ФИНАНСОВИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5508
No cover ОБЗОР И КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КИБЕРАТАКИ

ОБЗОР И КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КИБЕРАТАКИ

Година: 2023
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 10
Cover of Обзор на проекти в областта на библиотерапията

Обзор на проекти в областта на библиотерапията

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3343
Cover of ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЯ – ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЯ – ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 2997
Cover of ОБРАЗЪТ НА ЖУРНАЛИСТА  В АМЕРИКАНСКОТО КИНОИЗКУСТВО

ОБРАЗЪТ НА ЖУРНАЛИСТА В АМЕРИКАНСКОТО КИНОИЗКУСТВО

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 2941
Cover of ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  В УСЛОВИЯ НА КРИЗА: СТУДЕНТСКИ ТЕРЕННИ  РАБОТИ В КЮСТЕНДИЛ, ЗЕМЕНСКИЯ МАНАСТИР И СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА (2020 – 2021)

ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯ НА КРИЗА: СТУДЕНТСКИ ТЕРЕННИ РАБОТИ В КЮСТЕНДИЛ, ЗЕМЕНСКИЯ МАНАСТИР И СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА (2020 – 2021)

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3021
No cover ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ – ЦЕЛИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ – ЦЕЛИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 7
Cover of Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век – дилема или императив за развитието на страната в епохата на глобализация 4.0

Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век – дилема или императив за развитието на страната в епохата на глобализация 4.0

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4325
Cover of Описание на алгоритъма AdaBoost, използван при разпознаванетo на изображения

Описание на алгоритъма AdaBoost, използван при разпознаванетo на изображения

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1614
Cover of ОСВЕДОМЕНОСТ НА УЧЕНИТЕ И ПРАКТИКИ  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДАННИ  В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

ОСВЕДОМЕНОСТ НА УЧЕНИТЕ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДАННИ В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2611
Cover of Основи на националната сигурност на САЩ и на Република България

Основи на националната сигурност на САЩ и на Република България

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1842
No cover ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ КРИЗИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ КРИЗИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Година: 2023
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 12
Cover of Особености при библиографското идентифициране на славянски кирилски печатни книги (XVI – XIX век)

Особености при библиографското идентифициране на славянски кирилски печатни книги (XVI – XIX век)

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3461
No cover ОТ 7 П (7 R) КЪМ 8 П (8 R) НА ЛОГИСТИКАТА В УСЛОВИЯТА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА ПРЕЗ XXI ВЕК

ОТ 7 П (7 R) КЪМ 8 П (8 R) НА ЛОГИСТИКАТА В УСЛОВИЯТА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2023
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 9
Cover of ОТ БИБЛАТОРИЯ КЪМ GLAM ЛАБОРАТОРИЯ – БИБЛИОТЕЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗА ИНДУСТРИЯ 5.0

ОТ БИБЛАТОРИЯ КЪМ GLAM ЛАБОРАТОРИЯ – БИБЛИОТЕЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗА ИНДУСТРИЯ 5.0

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4440