All books: 221

No cover МАЛКО ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: РАДА ПЕТРОВА

МАЛКО ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: РАДА ПЕТРОВА

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 263
Cover of МАСОНСТВО И СУФИЗЪМ

МАСОНСТВО И СУФИЗЪМ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6091
No cover МАШИНАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ И СОЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ НА УСПЕХА (НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РОМАНА „ЛИТЕРАТРОН“ ОТ РОБЕР ЕСКАРПИ, 1964 Г.)

МАШИНАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ И СОЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ НА УСПЕХА (НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РОМАНА „ЛИТЕРАТРОН“ ОТ РОБЕР ЕСКАРПИ, 1964 Г.)

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 484
Cover of Механизмът за върховенството на закона и борбата с корупцията

Механизмът за върховенството на закона и борбата с корупцията

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2214
Cover of Мобилният телефон като медиен център, като автономна медия, като нюзрум – предизвикателства, предимства и приложения

Мобилният телефон като медиен център, като автономна медия, като нюзрум – предизвикателства, предимства и приложения

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4518
No cover МОДЕЛ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА VR ESCAPE ROOM КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

МОДЕЛ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА VR ESCAPE ROOM КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 255
Cover of Моделът на колективния Запад – криптоуправление на черната аристокрация

Моделът на колективния Запад – криптоуправление на черната аристокрация

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3845
No cover МОТИВИ ПРИ ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИ НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ПОКОЛЕНИЕ Z

МОТИВИ ПРИ ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИ НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ПОКОЛЕНИЕ Z

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 461
Cover of Музейна сбирка в криптата на католически храм „Пресвето сърце Исусово“, гр. Раковски

Музейна сбирка в криптата на католически храм „Пресвето сърце Исусово“, гр. Раковски

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4665
No cover НАДЕЖДНОСТ НА СОФТУЕРА И ПРОБЛЕМЪТ ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

НАДЕЖДНОСТ НА СОФТУЕРА И ПРОБЛЕМЪТ ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 225
Cover of НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ НАРУШЕНИЯ  НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ИЗБЯГВАНЕ

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ИЗБЯГВАНЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2755
No cover НАЙДЕН ГЕРОВ И МЯСТОТО НА ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ИСТОРИИ ПРЕЗ XIX ВЕК

НАЙДЕН ГЕРОВ И МЯСТОТО НА ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ИСТОРИИ ПРЕЗ XIX ВЕК

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 266
Cover of Научният архив на Българската академия на науките по време на извънредна епидемична обстановка  (13 март 2020 г. – 1 април 2022 г.)

Научният архив на Българската академия на науките по време на извънредна епидемична обстановка (13 март 2020 г. – 1 април 2022 г.)

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 2009
Cover of Незаконната миграция и трафикът на хора

Незаконната миграция и трафикът на хора

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4477
Cover of НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6099
No cover НЕПРЕХОДНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ РОДОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАНОВЕ В ПЕРИОДА ДО СРЕДАТА НА VIII ВЕК И ДРЕВНАТА РОДОВА ТРАДИЦИЯ – ПОЯСНАТА БОРБА КОРЕШ

НЕПРЕХОДНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ РОДОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАНОВЕ В ПЕРИОДА ДО СРЕДАТА НА VIII ВЕК И ДРЕВНАТА РОДОВА ТРАДИЦИЯ – ПОЯСНАТА БОРБА КОРЕШ

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 582
No cover НЕПРОПОЗИЦИОНАЛНАТА ОСНОВА НА МЕТАДИСКУРСА – ФАКТИ И МИТОВЕ

НЕПРОПОЗИЦИОНАЛНАТА ОСНОВА НА МЕТАДИСКУРСА – ФАКТИ И МИТОВЕ

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 273
Cover of НЕФТЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕШЕНИЯ НА XXI ВЕК

НЕФТЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕШЕНИЯ НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4833
Cover of НИКОПОЛСКОТО СЪКРОВИЩЕ  И НЕГОВАТА РОЛЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА  БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

НИКОПОЛСКОТО СЪКРОВИЩЕ И НЕГОВАТА РОЛЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4794
Cover of Новата цензура – на кръстопът

Новата цензура – на кръстопът

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3757