All books: 162

Cover of Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век – дилема или императив за развитието на страната в епохата на глобализация 4.0

Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век – дилема или императив за развитието на страната в епохата на глобализация 4.0

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1817
Cover of Описание на алгоритъма AdaBoost, използван при разпознаванетo на изображения

Описание на алгоритъма AdaBoost, използван при разпознаванетo на изображения

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 598
Cover of ОСВЕДОМЕНОСТ НА УЧЕНИТЕ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДАННИ В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

ОСВЕДОМЕНОСТ НА УЧЕНИТЕ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДАННИ В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1537
Cover of Основи на националната сигурност на САЩ и на Република България

Основи на националната сигурност на САЩ и на Република България

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 706
Cover of Особености при библиографското идентифициране на славянски кирилски печатни книги (XVI – XIX век)

Особености при библиографското идентифициране на славянски кирилски печатни книги (XVI – XIX век)

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1285
Cover of ОТ БИБЛАТОРИЯ КЪМ GLAM ЛАБОРАТОРИЯ – БИБЛИОТЕЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗА ИНДУСТРИЯ 5.0

ОТ БИБЛАТОРИЯ КЪМ GLAM ЛАБОРАТОРИЯ – БИБЛИОТЕЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗА ИНДУСТРИЯ 5.0

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2397
Cover of ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА СИСТЕМАТА ОТ СИСТЕМИ (или за съществуването на системните проблеми)

ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА СИСТЕМАТА ОТ СИСТЕМИ (или за съществуването на системните проблеми)

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1638
Cover of Панаири на книгата по света

Панаири на книгата по света

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1494
Cover of ПАРАЛЕЛ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА КРЕАТИВНОСТТА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ РИСУНКИ ДО СЪВРЕМЕННОТО УРБАНИСТИЧНО ПРОСТРАНСТВО

ПАРАЛЕЛ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА КРЕАТИВНОСТТА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ РИСУНКИ ДО СЪВРЕМЕННОТО УРБАНИСТИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1775
Cover of Паралелни финансови операции, предпоставка за незаконно финансиране на дейности, представляващи заплаха за националната сигурност

Паралелни финансови операции, предпоставка за незаконно финансиране на дейности, представляващи заплаха за националната сигурност

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1477
Cover of ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ – ПЕРСПЕКТИВИ И ОТГОВОРНОСТИ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ – ПЕРСПЕКТИВИ И ОТГОВОРНОСТИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3020
Cover of ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИЯ И ДИСПЕРСНИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИЯ И ДИСПЕРСНИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1423
Cover of ПОМАГАЩОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ПОМАГАЩОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2296
Cover of ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ПРЕВОД: „СКИТАЩИ ДУШИ“. АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЕТИ СИМВОЛИСТИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ПРЕВОД: „СКИТАЩИ ДУШИ“. АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЕТИ СИМВОЛИСТИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2273
Cover of Послания на френската литература за деца от втората половина на ХХ век

Послания на френската литература за деца от втората половина на ХХ век

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1231
Cover of ПОЯСНАТА БОРБА КОРЕШ – ДРЕВНА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ

ПОЯСНАТА БОРБА КОРЕШ – ДРЕВНА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1805
Cover of Правни гаранции при използване на новите технологии за целите на противодействие на престъпността и тероризма

Правни гаранции при използване на новите технологии за целите на противодействие на престъпността и тероризма

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 724
Cover of Предговор (2021)

Предговор (2021)

Година: 2021
Секция: Въведение
Посещения: 439
Cover of Предговор (2022)

Предговор (2022)

Година: 2022
Секция: Въведение
Посещения: 246
Cover of Предизвикателства пред логистиката на системата за национална сигурност през XXI век, предопределени от войната в Украйна

Предизвикателства пред логистиката на системата за национална сигурност през XXI век, предопределени от войната в Украйна

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 746