All books: 221

No cover ПРИЛОЖЕНИЕ НА AIRSOFT ТРЕНИРОВКИ ЗА ТАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА AIRSOFT ТРЕНИРОВКИ ЗА ТАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 742
Cover of Приложение на дейностно ориентирания подход в обучението по чужд език в академичен контекст

Приложение на дейностно ориентирания подход в обучението по чужд език в академичен контекст

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2068
Cover of Приложение на мултимедийни ресурси в комбинация с виртуална реалност при обучението по изобразително изкуство

Приложение на мултимедийни ресурси в комбинация с виртуална реалност при обучението по изобразително изкуство

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2263
Cover of ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА НАУЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА НАУЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6489
No cover ПРОУЧВАНЕ НА ЗАЕМАНЕТО НА КНИГИ ОТ ДЕТСКИЯ ОТДЕЛ В ШУМЕНСКАТА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ПРОУЧВАНЕ НА ЗАЕМАНЕТО НА КНИГИ ОТ ДЕТСКИЯ ОТДЕЛ В ШУМЕНСКАТА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1119
No cover ПЪРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТЕНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПЪРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТЕНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1021
No cover РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ЕНЕРГИЙНА АРХИТЕКТУРА НА РЕГИОНА

РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ЕНЕРГИЙНА АРХИТЕКТУРА НА РЕГИОНА

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1164
No cover РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗСТРЕЛ ОТ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗСТРЕЛ ОТ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 468
Cover of Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип

Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4106
Cover of Рецензия за сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ с материали от ХX национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (2022)

Рецензия за сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ с материали от ХX национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (2022)

Година: 2022
Секция: Рецензии
Посещения: 925
Cover of РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2021
Секция: Рецензии
Посещения: 1195
No cover РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XXI НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XXI НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2023
Секция: Рецензии
Посещения: 270
Cover of РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 3282
Cover of РОЛЯТА НА ПЛАНИРАНЕТО В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА КАТО ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

РОЛЯТА НА ПЛАНИРАНЕТО В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА КАТО ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6615
Cover of Рьоне Госини – епоха в развитието на комикса

Рьоне Госини – епоха в развитието на комикса

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4940
Cover of СВЕДЕНИЯ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ В БОТЕВГРАД ПО АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ

СВЕДЕНИЯ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ В БОТЕВГРАД ПО АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3365
Cover of Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с терапевтичната функция на четенето

Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с терапевтичната функция на четенето

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4152
Cover of СВЕЩЕНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА ОТ 1877 – 1878 Г. ХРИСТИЯНСКО-СЛАВЯНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

СВЕЩЕНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА ОТ 1877 – 1878 Г. ХРИСТИЯНСКО-СЛАВЯНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3345
Cover of СЕМИОТИКА НА ЗАДКУЛИСИЕТО: ФИНАНСИ, МЕДИИ, ПОЛИТИКА. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА

СЕМИОТИКА НА ЗАДКУЛИСИЕТО: ФИНАНСИ, МЕДИИ, ПОЛИТИКА. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3357
Cover of СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ В ЮЖЕН КАВКАЗ В ТЕХНОЛОГИЧЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ

СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ В ЮЖЕН КАВКАЗ В ТЕХНОЛОГИЧЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6349