All books: 221

Cover of ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА СИСТЕМАТА ОТ СИСТЕМИ (или за съществуването на системните проблеми)

ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА СИСТЕМАТА ОТ СИСТЕМИ (или за съществуването на системните проблеми)

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 3039
No cover ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННИ КУРСОВЕ ЧРЕЗ ГРУПИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНДИКАТОРИ

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННИ КУРСОВЕ ЧРЕЗ ГРУПИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 238
Cover of Панаири на книгата по света

Панаири на книгата по света

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4430
Cover of ПАРАЛЕЛ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА КРЕАТИВНОСТТА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ РИСУНКИ ДО СЪВРЕМЕННОТО УРБАНИСТИЧНО ПРОСТРАНСТВО

ПАРАЛЕЛ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА КРЕАТИВНОСТТА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ РИСУНКИ ДО СЪВРЕМЕННОТО УРБАНИСТИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3160
Cover of Паралелни финансови операции, предпоставка за незаконно финансиране на дейности, представляващи заплаха за националната сигурност

Паралелни финансови операции, предпоставка за незаконно финансиране на дейности, представляващи заплаха за националната сигурност

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4462
Cover of ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ – ПЕРСПЕКТИВИ И ОТГОВОРНОСТИ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ – ПЕРСПЕКТИВИ И ОТГОВОРНОСТИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5910
Cover of ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИЯ И ДИСПЕРСНИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИЯ И ДИСПЕРСНИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2621
Cover of ПОМАГАЩОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ПОМАГАЩОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4792
Cover of ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ПРЕВОД: „СКИТАЩИ ДУШИ“. АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЕТИ СИМВОЛИСТИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ПРЕВОД: „СКИТАЩИ ДУШИ“. АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЕТИ СИМВОЛИСТИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4688
Cover of Послания на френската литература за деца от втората половина на ХХ век

Послания на френската литература за деца от втората половина на ХХ век

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3762
Cover of ПОЯСНАТА БОРБА КОРЕШ – ДРЕВНА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ

ПОЯСНАТА БОРБА КОРЕШ – ДРЕВНА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3249
Cover of Правни гаранции при използване на новите технологии за целите на противодействие на престъпността и тероризма

Правни гаранции при използване на новите технологии за целите на противодействие на престъпността и тероризма

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2139
Cover of Предговор (2021)

Предговор (2021)

Година: 2021
Секция: Въведение
Посещения: 1040
Cover of Предговор (2022)

Предговор (2022)

Година: 2022
Секция: Въведение
Посещения: 832
Cover of Предизвикателства пред логистиката на системата за национална сигурност през XXI век, предопределени от войната в Украйна

Предизвикателства пред логистиката на системата за национална сигурност през XXI век, предопределени от войната в Украйна

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2190
Cover of ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СЦЕНАРИЙ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СЦЕНАРИЙ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3209
Cover of ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДИНАМИЧНАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДИНАМИЧНАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6005
No cover ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ В НАЙ-СТАРИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ПОРТУГАЛИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ В НАЙ-СТАРИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ПОРТУГАЛИЯ

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 484
Cover of ПРЕСЛАВСКИЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ В УКРАЙНА – СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА

ПРЕСЛАВСКИЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ В УКРАЙНА – СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 3059
No cover ПРИЛАГАНЕ НА МУЛТИПЛИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПРИ КОГНИТИВНИЯ АНАЛИЗ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

ПРИЛАГАНЕ НА МУЛТИПЛИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПРИ КОГНИТИВНИЯ АНАЛИЗ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 255