All books: 162

Cover of СТРУКТУРИРАН ПОДХОД КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕЗ XXI ВЕК

СТРУКТУРИРАН ПОДХОД КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1723
Cover of Счупено. Една номинация за дума на годината

Счупено. Една номинация за дума на годината

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1246
Cover of Съвременни аспекти на управлението на икономиката

Съвременни аспекти на управлението на икономиката

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 729
Cover of СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В БИБЛИОГРАФСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В БИБЛИОГРАФСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3064
Cover of Съвременни проявления на тероризма и нови тенденции в развитието му

Съвременни проявления на тероризма и нови тенденции в развитието му

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 741
Cover of Съвременните системи и техника за сигурност и ролята им за създаване на защитена офис среда

Съвременните системи и техника за сигурност и ролята им за създаване на защитена офис среда

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1486
Cover of Темата за библиотерапията при дипломантите от специалност „Библиотекознание“ в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

Темата за библиотерапията при дипломантите от специалност „Библиотекознание“ в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1490
Cover of ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2316
Cover of Технология на устойчивата екосистема в туризма

Технология на устойчивата екосистема в туризма

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 665
Cover of УНИБИТ – УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АРГОНАВТИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

УНИБИТ – УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АРГОНАВТИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1579
Cover of Управление на иновационните процеси чрез социалните медии

Управление на иновационните процеси чрез социалните медии

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 660
Cover of Управлението на знанията като основа за изграждане на интелектуалния капитал в библиотеката

Управлението на знанията като основа за изграждане на интелектуалния капитал в библиотеката

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1803
Cover of УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА (КРАТЪК ОБЗОР И БЕЛЕЖКИ)

УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА (КРАТЪК ОБЗОР И БЕЛЕЖКИ)

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1797
Cover of УЧАСТИЕТО НА КИМОН ГЕОРГИЕВ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ – ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА

УЧАСТИЕТО НА КИМОН ГЕОРГИЕВ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ – ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1708
Cover of ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1642
Cover of ЦВЕТАНА СЪБЕВА-РАШЕВА И СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ

ЦВЕТАНА СЪБЕВА-РАШЕВА И СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2351
Cover of Четенето в ранна детска възраст

Четенето в ранна детска възраст

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1502
Cover of Югославско-албанските отношения и албанският въпрос в периода на студената война – проблем пред сигурността на Балканите

Югославско-албанските отношения и албанският въпрос в периода на студената война – проблем пред сигурността на Балканите

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 709
Cover of „Другите“ читалища

„Другите“ читалища

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 562
Cover of „Идеалният образ“ на будителите: Йорданка Филаретова

„Идеалният образ“ на будителите: Йорданка Филаретова

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 556