All books: 82

Cover of МАСОНСТВО И СУФИЗЪМ

МАСОНСТВО И СУФИЗЪМ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1245
Cover of НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ИЗБЯГВАНЕ

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ИЗБЯГВАНЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 693
Cover of НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1204
Cover of НЕФТЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕШЕНИЯ НА XXI ВЕК

НЕФТЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕШЕНИЯ НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 785
Cover of НИКОПОЛСКОТО СЪКРОВИЩЕ И НЕГОВАТА РОЛЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

НИКОПОЛСКОТО СЪКРОВИЩЕ И НЕГОВАТА РОЛЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 798
Cover of НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕДСТАВЕНИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ДОКЛАДИ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕДСТАВЕНИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ДОКЛАДИ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2021
Секция: Рецензии
Посещения: 218
Cover of НЯКОИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО – ПРАВНИ И ФИНАНСОВИ

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО – ПРАВНИ И ФИНАНСОВИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1171
Cover of ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЯ – ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЯ – ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 857
Cover of ОБРАЗЪТ НА ЖУРНАЛИСТА В АМЕРИКАНСКОТО КИНОИЗКУСТВО

ОБРАЗЪТ НА ЖУРНАЛИСТА В АМЕРИКАНСКОТО КИНОИЗКУСТВО

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 834
Cover of ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯ НА КРИЗА: СТУДЕНТСКИ ТЕРЕННИ РАБОТИ В КЮСТЕНДИЛ, ЗЕМЕНСКИЯ МАНАСТИР И СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА (2020 – 2021)

ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯ НА КРИЗА: СТУДЕНТСКИ ТЕРЕННИ РАБОТИ В КЮСТЕНДИЛ, ЗЕМЕНСКИЯ МАНАСТИР И СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА (2020 – 2021)

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 874
Cover of ОСВЕДОМЕНОСТ НА УЧЕНИТЕ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДАННИ В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

ОСВЕДОМЕНОСТ НА УЧЕНИТЕ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДАННИ В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 647
Cover of ОТ БИБЛАТОРИЯ КЪМ GLAM ЛАБОРАТОРИЯ – БИБЛИОТЕЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗА ИНДУСТРИЯ 5.0

ОТ БИБЛАТОРИЯ КЪМ GLAM ЛАБОРАТОРИЯ – БИБЛИОТЕЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗА ИНДУСТРИЯ 5.0

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 869
Cover of ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА СИСТЕМАТА ОТ СИСТЕМИ (или за съществуването на системните проблеми)

ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА СИСТЕМАТА ОТ СИСТЕМИ (или за съществуването на системните проблеми)

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 664
Cover of ПАРАЛЕЛ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА КРЕАТИВНОСТТА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ РИСУНКИ ДО СЪВРЕМЕННОТО УРБАНИСТИЧНО ПРОСТРАНСТВО

ПАРАЛЕЛ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА КРЕАТИВНОСТТА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ РИСУНКИ ДО СЪВРЕМЕННОТО УРБАНИСТИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 798
Cover of ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ – ПЕРСПЕКТИВИ И ОТГОВОРНОСТИ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ – ПЕРСПЕКТИВИ И ОТГОВОРНОСТИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1171
Cover of ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИЯ И ДИСПЕРСНИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИЯ И ДИСПЕРСНИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 602
Cover of ПОМАГАЩОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ПОМАГАЩОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 788
Cover of ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ПРЕВОД: „СКИТАЩИ ДУШИ“. АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЕТИ СИМВОЛИСТИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ПРЕВОД: „СКИТАЩИ ДУШИ“. АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЕТИ СИМВОЛИСТИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 790
Cover of ПОЯСНАТА БОРБА КОРЕШ – ДРЕВНА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ

ПОЯСНАТА БОРБА КОРЕШ – ДРЕВНА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 778
Cover of Предговор (2021)

Предговор (2021)

Година: 2021
Секция: Въведение
Посещения: 99