All books: 221

Cover of ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2877
Cover of ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 2919
Cover of Инфлуенсърите и новите дигитални реалности

Инфлуенсърите и новите дигитални реалности

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1671
Cover of ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2836
No cover ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА И УСЛУГИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГРУПОВА РАБОТА В УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРУКТУРИ

ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА И УСЛУГИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГРУПОВА РАБОТА В УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРУКТУРИ

Година: 2023
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 9
Cover of ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5534
No cover КАК ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ПРОМЕНЯ СВЕТА

КАК ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ПРОМЕНЯ СВЕТА

Година: 2023
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 6
Cover of КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2722
Cover of КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5458
No cover КОГНИТИВНАТА ПАРАДИГМА НА FESTSCHRIFT ИЗДАНИЯТА – ОТ ПОСВЕТЕНОТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ ДО ОБРАЗЦИТЕ НА СЕРИЯ „ФАКЛОНОСЦИ“ НА АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ“ (ГЕЩАЛТПЛАН)

КОГНИТИВНАТА ПАРАДИГМА НА FESTSCHRIFT ИЗДАНИЯТА – ОТ ПОСВЕТЕНОТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ ДО ОБРАЗЦИТЕ НА СЕРИЯ „ФАКЛОНОСЦИ“ НА АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ“ (ГЕЩАЛТПЛАН)

Година: 2023
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 22
Cover of Количествена оценка на киберриска

Количествена оценка на киберриска

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1726
Cover of КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5567
No cover КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – 20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО (ПРЕДИСТОРИЯ)

КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – 20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО (ПРЕДИСТОРИЯ)

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 10
No cover КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД В ОТБРАНАТА

КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД В ОТБРАНАТА

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 7
No cover КОНЯТ КАТО ОБЕКТ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. МАДАРСКИЯТ КОННИК

КОНЯТ КАТО ОБЕКТ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. МАДАРСКИЯТ КОННИК

Година: 2023
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 10
No cover КРАТЪК ПОГЛЕД ВЪРХУ ТРИ ОТ ОСНОВНИТЕ ДУХОВНИ ИНСТИТУЦИИ В ГРАД ПЛОВДИВ – ОБЩНОСТ, ХРАМ И РЕЛИГИЯ

КРАТЪК ПОГЛЕД ВЪРХУ ТРИ ОТ ОСНОВНИТЕ ДУХОВНИ ИНСТИТУЦИИ В ГРАД ПЛОВДИВ – ОБЩНОСТ, ХРАМ И РЕЛИГИЯ

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 9
Cover of КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 4334
Cover of Културни практики за приемане на различието (другостта)

Културни практики за приемане на различието (другостта)

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 3287
Cover of КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 2921
Cover of Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-книги“, България

Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-книги“, България

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3975