All books: 162

Cover of МАСОНСТВО И СУФИЗЪМ

МАСОНСТВО И СУФИЗЪМ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3127
Cover of Механизмът за върховенството на закона и борбата с корупцията

Механизмът за върховенството на закона и борбата с корупцията

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 738
Cover of Мобилният телефон като медиен център, като автономна медия, като нюзрум – предизвикателства, предимства и приложения

Мобилният телефон като медиен център, като автономна медия, като нюзрум – предизвикателства, предимства и приложения

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1489
Cover of Моделът на колективния Запад – криптоуправление на черната аристокрация

Моделът на колективния Запад – криптоуправление на черната аристокрация

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1271
Cover of Музейна сбирка в криптата на католически храм „Пресвето сърце Исусово“, гр. Раковски

Музейна сбирка в криптата на католически храм „Пресвето сърце Исусово“, гр. Раковски

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1520
Cover of НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ИЗБЯГВАНЕ

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ИЗБЯГВАНЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1529
Cover of Научният архив на Българската академия на науките по време на извънредна епидемична обстановка (13 март 2020 г. – 1 април 2022 г.)

Научният архив на Българската академия на науките по време на извънредна епидемична обстановка (13 март 2020 г. – 1 април 2022 г.)

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 662
Cover of Незаконната миграция и трафикът на хора

Незаконната миграция и трафикът на хора

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1471
Cover of НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3084
Cover of НЕФТЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕШЕНИЯ НА XXI ВЕК

НЕФТЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕШЕНИЯ НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2300
Cover of НИКОПОЛСКОТО СЪКРОВИЩЕ И НЕГОВАТА РОЛЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

НИКОПОЛСКОТО СЪКРОВИЩЕ И НЕГОВАТА РОЛЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2319
Cover of Новата цензура – на кръстопът

Новата цензура – на кръстопът

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1218
Cover of НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕДСТАВЕНИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ДОКЛАДИ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕДСТАВЕНИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ДОКЛАДИ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2021
Секция: Рецензии
Посещения: 513
Cover of Новият образ на жената в българското кино от социализма

Новият образ на жената в българското кино от социализма

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1507
Cover of Новият, актуален вариант на стандарта БДС ISO 690: 2021 „Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници“

Новият, актуален вариант на стандарта БДС ISO 690: 2021 „Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници“

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1230
Cover of НЯКОИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО – ПРАВНИ И ФИНАНСОВИ

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО – ПРАВНИ И ФИНАНСОВИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3070
Cover of Обзор на проекти в областта на библиотерапията

Обзор на проекти в областта на библиотерапията

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1240
Cover of ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЯ – ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЯ – ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1845
Cover of ОБРАЗЪТ НА ЖУРНАЛИСТА В АМЕРИКАНСКОТО КИНОИЗКУСТВО

ОБРАЗЪТ НА ЖУРНАЛИСТА В АМЕРИКАНСКОТО КИНОИЗКУСТВО

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1830
Cover of ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯ НА КРИЗА: СТУДЕНТСКИ ТЕРЕННИ РАБОТИ В КЮСТЕНДИЛ, ЗЕМЕНСКИЯ МАНАСТИР И СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА (2020 – 2021)

ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯ НА КРИЗА: СТУДЕНТСКИ ТЕРЕННИ РАБОТИ В КЮСТЕНДИЛ, ЗЕМЕНСКИЯ МАНАСТИР И СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА (2020 – 2021)

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1874