All books: 162

Cover of Златният фонд на Националното радио – орган за управление на националното архивно наследство

Златният фонд на Националното радио – орган за управление на националното архивно наследство

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 72
Cover of Значение и роля на политическите мавзолеи в съвремието

Значение и роля на политическите мавзолеи в съвремието

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 272
Cover of Изкуство и наука – синергия в университетска среда в условията на пандемията  от COVID-19

Изкуство и наука – синергия в университетска среда в условията на пандемията от COVID-19

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 106
Cover of Използване на научен анализ за противодействие на тероризма

Използване на научен анализ за противодействие на тероризма

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 63
Cover of ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИАТОРИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИАТОРИ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1155
Cover of Иновативно мултимедийно учебно помагало по религия: методическа характеристика

Иновативно мултимедийно учебно помагало по религия: методическа характеристика

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 71
Cover of Иновации в морското образование

Иновации в морското образование

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 132
Cover of ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 979
Cover of ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1022
Cover of Инфлуенсърите и новите дигитални реалности

Инфлуенсърите и новите дигитални реалности

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 76
Cover of ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1004
Cover of ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1744
Cover of КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 959
Cover of КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1748
Cover of Количествена оценка на киберриска

Количествена оценка на киберриска

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 216
Cover of КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1756
Cover of КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1170
Cover of Културни практики за приемане на различието (другостта)

Културни практики за приемане на различието (другостта)

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 81
Cover of КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1190
Cover of Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-книги“, България

Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-книги“, България

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 122