All books: 162

Cover of Златният фонд на Националното радио – орган за управление на националното архивно наследство

Златният фонд на Националното радио – орган за управление на националното архивно наследство

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 748
Cover of Значение и роля на политическите мавзолеи в съвремието

Значение и роля на политическите мавзолеи в съвремието

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 890
Cover of Изкуство и наука – синергия в университетска среда в условията на пандемията  от COVID-19

Изкуство и наука – синергия в университетска среда в условията на пандемията от COVID-19

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1250
Cover of Използване на научен анализ за противодействие на тероризма

Използване на научен анализ за противодействие на тероризма

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 738
Cover of ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИАТОРИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИАТОРИ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2285
Cover of Иновативно мултимедийно учебно помагало по религия: методическа характеристика

Иновативно мултимедийно учебно помагало по религия: методическа характеристика

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 692
Cover of Иновации в морското образование

Иновации в морското образование

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1463
Cover of ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1602
Cover of ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1644
Cover of Инфлуенсърите и новите дигитални реалности

Инфлуенсърите и новите дигитални реалности

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 642
Cover of ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1659
Cover of ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3078
Cover of КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1612
Cover of КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3057
Cover of Количествена оценка на киберриска

Количествена оценка на киберриска

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 773
Cover of КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3098
Cover of КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2309
Cover of Културни практики за приемане на различието (другостта)

Културни практики за приемане на различието (другостта)

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1209
Cover of КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1795
Cover of Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-книги“, България

Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-книги“, България

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1466