All books: 162

Cover of АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ ЗА ПРОФ. ТОДОР БОРОВ

АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ ЗА ПРОФ. ТОДОР БОРОВ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2637
Cover of АЛБАНСКИТЕ ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ И ЗАПАДНА ЕВРОПА И КОСОВСКИЯТ ВЪПРОС ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ – ТЕНДЕНЦИИ И РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ

АЛБАНСКИТЕ ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ И ЗАПАДНА ЕВРОПА И КОСОВСКИЯТ ВЪПРОС ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ – ТЕНДЕНЦИИ И РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1823
Cover of АНАЛИЗ НА АКТУАЛНАТА ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

АНАЛИЗ НА АКТУАЛНАТА ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1812
Cover of АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3137
Cover of Анализ на рисковете в обмена на фискални данни чрез касови апарати

Анализ на рисковете в обмена на фискални данни чрез касови апарати

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1486
Cover of Анимативният подход в образованието и ролята му за мотивиране на четенето за удоволствие

Анимативният подход в образованието и ролята му за мотивиране на четенето за удоволствие

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1438
Cover of Античното словно наследство в България – преводите на римска комедия

Античното словно наследство в България – преводите на римска комедия

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1777
Cover of Антонин Йозеф Томишка – архитектът на Докторския паметник в София и на църквата при село Шипка

Антонин Йозеф Томишка – архитектът на Докторския паметник в София и на църквата при село Шипка

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 793
Cover of АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 24. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 24. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3130
Cover of Библиографски ресурси, представящи добри практики за описание, дигитализиране и съхранение на архивни материали, и тяхната рефлексия върху обучението на студенти

Библиографски ресурси, представящи добри практики за описание, дигитализиране и съхранение на архивни материали, и тяхната рефлексия върху обучението на студенти

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1438
Cover of Библиотеките и приносът им за наградата „Достъпен град“

Библиотеките и приносът им за наградата „Достъпен град“

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1818
Cover of БИБЛИОТЕЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ЧИТАЛИЩЕТО ДО ИНФОРМАЦИОННИЯ БУМ НА ПЛАНЕТАТА (Адресат – библиотека – документ: Изостазия на ХХІ в.)

БИБЛИОТЕЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ЧИТАЛИЩЕТО ДО ИНФОРМАЦИОННИЯ БУМ НА ПЛАНЕТАТА (Адресат – библиотека – документ: Изостазия на ХХІ в.)

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2630
Cover of БОЙНАТА МАШИНА НА ПЕХОТАТА В „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032“

БОЙНАТА МАШИНА НА ПЕХОТАТА В „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032“

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3121
Cover of България – регионален енергиен център. Мисия все по-(не)възможна

България – регионален енергиен център. Мисия все по-(не)възможна

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 842
Cover of БЪЛГАРСКИТЕ ИМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИСПАНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ ИМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИСПАНИЯ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3097
Cover of БЪРГЪР И ЛУКМАН ЗА СУБЕКТИВНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕАЛНОСТТА

БЪРГЪР И ЛУКМАН ЗА СУБЕКТИВНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕАЛНОСТТА

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2596
Cover of ВИРТУАЛНИ ЗАЛИ ЗА ЧЕТЕНЕ И ВИРТУАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРОСТРАНСТВА – НОВИ ФОРМИ ЗА ВИРТУАЛЕН ДОСТЪП ДО НЕДИГИТАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ И ОБЕКТ

ВИРТУАЛНИ ЗАЛИ ЗА ЧЕТЕНЕ И ВИРТУАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРОСТРАНСТВА – НОВИ ФОРМИ ЗА ВИРТУАЛЕН ДОСТЪП ДО НЕДИГИТАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ И ОБЕКТ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2618
Cover of Влияние на епидемията от COVID-19 върху решенията на мениджъра в библиотеката на Медицински университет – Плевен

Влияние на епидемията от COVID-19 върху решенията на мениджъра в библиотеката на Медицински университет – Плевен

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1542
Cover of ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕДИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ДЕЦАТА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕДИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ДЕЦАТА

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2575
Cover of Възможности за прилагане на балансирана система от показатели за ефективност в Държавна агенция

Възможности за прилагане на балансирана система от показатели за ефективност в Държавна агенция "Технически операции“

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1469