All books: 221

Cover of The battle for Aleppo, kurds and the switching alliances

The battle for Aleppo, kurds and the switching alliances

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3736
Cover of The change in the customer journey due to digitalization

The change in the customer journey due to digitalization

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3788
Cover of THE MONISTIC ORGANISATION MODEL OF THE ENGLISH PUBLIC COMPANY

THE MONISTIC ORGANISATION MODEL OF THE ENGLISH PUBLIC COMPANY

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5415
Cover of THE NEED OF DIGITIZATION IN HR THROUGH DEMOGRAPHIC CHANGES AND TECHNOLOGICAL INVENTIONS – ADVICE FOR EMPLOYERS

THE NEED OF DIGITIZATION IN HR THROUGH DEMOGRAPHIC CHANGES AND TECHNOLOGICAL INVENTIONS – ADVICE FOR EMPLOYERS

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 5395
Cover of The political-military impact of the self-proclaimed statehoods of Abkhazia and South Ossetia

The political-military impact of the self-proclaimed statehoods of Abkhazia and South Ossetia

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3769
Cover of АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ ЗА ПРОФ. ТОДОР БОРОВ

АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ ЗА ПРОФ. ТОДОР БОРОВ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 6160
Cover of АЛБАНСКИТЕ ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ И ЗАПАДНА ЕВРОПА И КОСОВСКИЯТ ВЪПРОС ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ – ТЕНДЕНЦИИ И РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ

АЛБАНСКИТЕ ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ И ЗАПАДНА ЕВРОПА И КОСОВСКИЯТ ВЪПРОС ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ – ТЕНДЕНЦИИ И РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 3849
No cover АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МИКРОБИЗНЕСИ В БЪЛГАРИЯ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МИКРОБИЗНЕСИ В БЪЛГАРИЯ

Година: 2023
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 299
Cover of АНАЛИЗ НА АКТУАЛНАТА ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

АНАЛИЗ НА АКТУАЛНАТА ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 3782
Cover of АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6115
Cover of Анализ на рисковете в обмена на фискални данни чрез касови апарати

Анализ на рисковете в обмена на фискални данни чрез касови апарати

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4579
Cover of Анимативният подход в образованието и ролята му за мотивиране на четенето за удоволствие

Анимативният подход в образованието и ролята му за мотивиране на четенето за удоволствие

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4373
Cover of Античното словно наследство в България – преводите на римска комедия

Античното словно наследство в България – преводите на римска комедия

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4653
Cover of Антонин Йозеф Томишка – архитектът на Докторския паметник в София и на църквата при село Шипка

Антонин Йозеф Томишка – архитектът на Докторския паметник в София и на църквата при село Шипка

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 2674
Cover of АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 24. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 24. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6107
Cover of Библиографски ресурси, представящи добри практики за описание, дигитализиране и съхранение на архивни материали, и тяхната рефлексия върху обучението на студенти

Библиографски ресурси, представящи добри практики за описание, дигитализиране и съхранение на архивни материали, и тяхната рефлексия върху обучението на студенти

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 5074
Cover of Библиотеките и приносът им за наградата „Достъпен град“

Библиотеките и приносът им за наградата „Достъпен град“

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 4776
Cover of БИБЛИОТЕЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ЧИТАЛИЩЕТО ДО ИНФОРМАЦИОННИЯ БУМ НА ПЛАНЕТАТА (Адресат – библиотека – документ: Изостазия на ХХІ в.)

БИБЛИОТЕЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ЧИТАЛИЩЕТО ДО ИНФОРМАЦИОННИЯ БУМ НА ПЛАНЕТАТА (Адресат – библиотека – документ: Изостазия на ХХІ в.)

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 6074
Cover of БОЙНАТА МАШИНА НА ПЕХОТАТА В „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032“

БОЙНАТА МАШИНА НА ПЕХОТАТА В „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032“

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 6204
Cover of България – регионален енергиен център. Мисия все по-(не)възможна

България – регионален енергиен център. Мисия все по-(не)възможна

Година: 2022
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 2812