All books: 162

Cover of ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1819
Cover of Възраждане на духовните ценности с построяване на православен храм (По примера на село Ведрово)

Възраждане на духовните ценности с построяване на православен храм (По примера на село Ведрово)

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 746
Cover of Гладът – метод и средство

Гладът – метод и средство

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1458
Cover of ГЛОБАЛИСТИЧНА СРЕЩУ ПАТРИОТИЧНА ИДЕЯ ПРЕЗ XXI ВЕК

ГЛОБАЛИСТИЧНА СРЕЩУ ПАТРИОТИЧНА ИДЕЯ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1817
Cover of Графити комуникацията – съхраняване и предаване на информация чрез изображения

Графити комуникацията – съхраняване и предаване на информация чрез изображения

Година: 2022
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 775
Cover of Дезинформацията, медийната грамотност и библиотеките в новия световен информационен ред

Дезинформацията, медийната грамотност и библиотеките в новия световен информационен ред

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1236
Cover of ДЕН НА КНИЖОВНОСТТА И БУДИТЕЛСТВОТО

ДЕН НА КНИЖОВНОСТТА И БУДИТЕЛСТВОТО

Година: 2022
Секция: Въведение
Посещения: 273
Cover of ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ

ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ

Година: 2021
Секция: Въведение
Посещения: 468
Cover of Джихадът – ислямизацията на Европа и бъдещето на неверниците в нея

Джихадът – ислямизацията на Европа и бъдещето на неверниците в нея

Година: 2022
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1497
Cover of ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869“ – ПЛЕВЕН

ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869“ – ПЛЕВЕН

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1785
Cover of ДИМИТЪР Е. ШИШМАНОВ – ВДЪХНОВЕН КНИЖОВНИК И АКТИВЕН ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

ДИМИТЪР Е. ШИШМАНОВ – ВДЪХНОВЕН КНИЖОВНИК И АКТИВЕН ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2295
Cover of ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОПАЗВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“)

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОПАЗВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“)

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 1627
Cover of Езикова и топонимна справочно-информационна енциклопедична карта на Паисиезнанието през ХХI век (Историографски комплекс на постнекласическото знание)

Езикова и топонимна справочно-информационна енциклопедична карта на Паисиезнанието през ХХI век (Историографски комплекс на постнекласическото знание)

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1240
Cover of Електронните здравни записи и електронното здравно досие

Електронните здравни записи и електронното здравно досие

Година: 2022
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 698
Cover of ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 1723
Cover of ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП

ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 3102
Cover of ЗА ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛИЗЪМ СПОРЕД ТЕОРЕТИЦИТЕ НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ – ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, КАРЛ МАРКС И ПАУЛ ТИЛИХ

ЗА ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛИЗЪМ СПОРЕД ТЕОРЕТИЦИТЕ НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ – ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, КАРЛ МАРКС И ПАУЛ ТИЛИХ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 2314
Cover of За добрите практики и предизвикателствата пред библиотеките по време на пандемията

За добрите практики и предизвикателствата пред библиотеките по време на пандемията

Година: 2022
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 1532
Cover of ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ХУМАНИЗЪМ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ХУМАНИЗЪМ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

Година: 2022
Секция: Въведение
Посещения: 243
Cover of ЗАЩО ДА РАЗКАЗВАМЕ ПРИКАЗКИ

ЗАЩО ДА РАЗКАЗВАМЕ ПРИКАЗКИ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 1967