All books: 82

Cover of ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СЦЕНАРИЙ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СЦЕНАРИЙ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 772
Cover of ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДИНАМИЧНАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДИНАМИЧНАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1160
Cover of ПРЕСЛАВСКИЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ В УКРАЙНА – СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА

ПРЕСЛАВСКИЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ В УКРАЙНА – СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 754
Cover of ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА НАУЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА НАУЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1176
Cover of РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧЕН СБОРНИК ОТ XIX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

Година: 2021
Секция: Рецензии
Посещения: 222
Cover of РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

РОЛЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 667
Cover of РОЛЯТА НА ПЛАНИРАНЕТО В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА КАТО ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

РОЛЯТА НА ПЛАНИРАНЕТО В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА КАТО ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1175
Cover of СВЕДЕНИЯ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ В БОТЕВГРАД ПО АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ

СВЕДЕНИЯ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“ В БОТЕВГРАД ПО АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 768
Cover of СВЕЩЕНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА ОТ 1877 – 1878 Г. ХРИСТИЯНСКО-СЛАВЯНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

СВЕЩЕНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА ОТ 1877 – 1878 Г. ХРИСТИЯНСКО-СЛАВЯНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 770
Cover of СЕМИОТИКА НА ЗАДКУЛИСИЕТО: ФИНАНСИ, МЕДИИ, ПОЛИТИКА. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА

СЕМИОТИКА НА ЗАДКУЛИСИЕТО: ФИНАНСИ, МЕДИИ, ПОЛИТИКА. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 754
Cover of СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ В ЮЖЕН КАВКАЗ В ТЕХНОЛОГИЧЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ

СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДОСТАВКИ В ЮЖЕН КАВКАЗ В ТЕХНОЛОГИЧЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1174
Cover of СКИЦИ КЪМ ЕДНА ТЕОРИЯ ЗА КРАЖБАТА КАТО АНТИДАР

СКИЦИ КЪМ ЕДНА ТЕОРИЯ ЗА КРАЖБАТА КАТО АНТИДАР

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1161
Cover of СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1192
Cover of СТРУКТУРИРАН ПОДХОД КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕЗ XXI ВЕК

СТРУКТУРИРАН ПОДХОД КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 699
Cover of СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В БИБЛИОГРАФСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В БИБЛИОГРАФСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1161
Cover of ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 787
Cover of УНИБИТ – УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АРГОНАВТИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

УНИБИТ – УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АРГОНАВТИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 669
Cover of УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА (КРАТЪК ОБЗОР И БЕЛЕЖКИ)

УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА (КРАТЪК ОБЗОР И БЕЛЕЖКИ)

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 817
Cover of УЧАСТИЕТО НА КИМОН ГЕОРГИЕВ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ – ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА

УЧАСТИЕТО НА КИМОН ГЕОРГИЕВ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ – ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 765
Cover of ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 682